KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REPREZENTANTA/PRACOWNIKA